Sustainable corporate

Sustainable corporate wear

Sustainable corporate wear

Steeds meer bedrijven vragen om sustainable corporate wear, oftewel duurzame bedrijfskleding. Dit past dan ook uitstekend bij de door Europa gestelde doelen met betrekking tot een duurzame toekomst. In 2050 moet de Europese economie klimaatneutraal, duurzaam, circulair en inclusief zijn. De Verenigde Naties geeft de volgende definitie van duurzaamheid: “Duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van de toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen”. Daar kwamen later de drie P’s bij: People, Planet en Profit. Duurzame ontwikkeling en de drie P’s vormen de basis voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Met het handvest voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen – MVO – is de vraag naar sustainable corporate wear enorm gestegen. Emergo Textile Projects komt met een antwoord.

Sustainable corporate wear van ETP

ETP – Emergo Textile Projects – is een bedrijf dat bedrijfskleding ontwerpt en produceert met respect voor mens en milieu. Ons beleid ten aanzien van MVO steunt op vier pijlers: sociale omstandigheden, duurzaam product, maatschappelijk betrokken en milieu-impact. Ten aanzien van elk van deze pijlers zijn doelen gesteld en strategieën ontwikkeld om die doelen te behalen. U kunt op de pagina MVO de nodige informatie vinden en tevens het jaarverslag MVO (in het Engels) downloaden. Enkele punten ten aanzien van sustainable corporate wear belichten wij hieronder, deze zijn voor u als bedrijf dat zoekt naar duurzame, circulaire producten, waarschijnlijk het meest relevant.

Sustainable corporate wear, dit doet ETP:

  • ETP voert een actief beleid met betrekking tot duurzaamheid;
  • ETP gebruikt geen milieuonvriendelijke stoffen;
  • ETP maakt zoveel mogelijk gebruik van biologisch geproduceerde materialen;
  • ETP zoekt naar circulaire oplossingen;
  • ETP let op de recyclebaarheid van de producten;
  • ETP gebruikt diervriendelijke materialen;
  • ETP zoekt actief naar innovatieve middelen en materialen;
  • ETP eist van haar ketenpartners eerlijke arbeidsomstandigheden;
  • ETP controleert jaarlijks op naleving van de eisen door ketenpartners.

Sustainable corporate wear en meer

Onze klanten zijn niet alleen tevreden over ons beleid ten aanzien van MVO, wij hebben op basis van meerdere belangrijke punten een langdurige klantrelatie opgebouwd. Zo worden onze klantbetrokkenheid, het mooie, unieke eindproduct, de uitstekende logistieke uitvoering en het speciaal door ons ontwikkelde kledingmanagementsysteem – de E@SYFIT webshop – geroemd. Op onze portfoliopagina komt u namen tegen als TUI Group, De Efteling, Johan Cruijff Arena, T-Mobile, Monuta en vele andere. Onze sustainable corporate wear wordt door ons eigen ontwerpteam ontwikkeld of in samenwerking met een modeontwerper van naam en faam uit eigen land.

Custom made sustainable corporate wear

De door ons gerealiseerde bedrijfskleding is in dubbel opzicht custom made: gevormd naar de individuele werknemers én gevormd naar de wensen en eisen die uw bedrijf en de verschillende functies stellen. Die functionele eisen worden gecombineerd met de huisstijl en de kernwaarden die u met uw bedrijf wenst uit te stralen. We inventariseren deze en andere belangrijke gegevens met behulp van de ETP Bedrijfsscan. Op basis van de uitslag komt ETP met een voorstel voor ontwerp, het aantal artikelen en accessoires en de daarbij horende materiaaladviezen.
Bent u op zoek naar sustainable corporate wear voor uw bedrijf? Neem u vrijblijvend contact met ons op.

Also see