fbpx
 • nl
 • en

ETP inkoopbeleid

ETP committeert zich aan het leveren van eerlijke en verantwoorde bedrijfskleding. Daarom stellen we een aantal eisen aan onze leveranciers en transportpartners.

Leveranciers

Voor elke levering tekent een leverancier de orderspecificatie waarmee hij zich committeert aan het ETP leveranciershandboek. Dit handboek bevat een aantal eisen en standaarden:

 1. Code of Conduct (BSCI)
 2. Productieprocessen en Definities
 3. Veiligheid-, gezondheid- en milieuvereisten
 4. Kwaliteitstandaarden
 5. Leveringsvoorwaarden
 6. Leveranciersovereenkomst

Amfori BSCI platform (Business Social Compliance Initiative)
BSCI is vertegenwoordigd in alle landen waar wij produceren. Als lid van dit platform implementeren wij de BSCI Code of Conduct in onze keten. Dit platform ondersteunt bij het uitvoeren van audits en borgt dat verbeteringen worden doorgevoerd. Soms voldoet een fabriek nog niet aan alle eisen. Het auditteam stelt dan een plan van aanpak op dat we samen met de fabriek opvolgen.
Zie ook: AMFORI

Accord on Building and Fire Safety Bangladesh
We onderschrijven het belang van een sector brede aanpak om een veilige werkomgeving in fabrieken in Bangladesh te realiseren. Een aantal collega’s zijn nauw betrokken om structurele verbeteringen mede te ontwikkelen en te implementeren. Speerpunten van het akkoord zijn:

 • Inspecties op de constructie van het gebouw
 • Inspecties op brandveiligheid
 • Inspecties op elektra

We ondertekenden ook het 2018 Accord wat een aantal aanvullende elementen bevat zoals o.a. veiligheidstrainingen in fabrieken en er wordt meer samengewerkt met nationale overheden voor de borging van de afspraken.
Zie ook: BANGLADESH ACORD

Convenant Duurzame Kleding en Textiel
Met de ondertekening van dit Convenant committeren we ons aan het doorvoeren van verbeteringen binnen de textielsector. Ons plan van aanpak richt zich op:

 • Veiligheid en gezondheid op de werkplek
 • Kinderarbeid
 • Discriminatie en gendergelijkheid
 • Gedwongen arbeid
 • Vakbondsvrijheid
 • Leefbaar loon
 • Dierenwelzijn
 • Watervervuiling, gebruik chemicaliën, water & energie
 • Grondstoffen
 • Duurzame collecties (extra thema ETP)
 • Circulaire collecties (extra thema ETP)

Jaarlijks voeren we due diligence uit. Dit betekent dat we de risico’s (opnieuw) in kaart brengen. We zijn alert op activiteiten in risicolanden en controleren onze leveranciers, van zowel de stoffen als de productie. Elk thema is belegd bij een productmanager die verantwoordelijk is voor de voortgang. Wij zijn altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen (via seminars en branche initiatieven) en delen we kennis binnen de organisatie.

Zie ook: SER

Verboden chemicaliën
We hanteren een lijst van verboden chemicaliën (RSL-list, restricted substances list). Deze is gebaseerd op Europese normen en voorkomt het gebruik van o.a. azo verfstoffen, PCB’s en cadmium. Leveranciers dienen te verklaren dat de producten voldoen aan de voorgeschreven specificaties. De kleding wordt regelmatig in onze opdracht door onafhankelijke testbureaus getest op eventuele aanwezigheid van schadelijke stoffen. In het geval dat er toch verboden stoffen worden aangetroffen gaan we met de leverancier in gesprek en werken samen aan een oplossing.

Dierenwelzijn

 • We werken uitsluitend samen met stoffenfabrikanten die hun wol mulesing vrij inwinnen.
 • Bont, dons en angorawol komen niet voor in onze collecties.

FSC certificering
ETP gebruikt alleen FSC gecertificeerd papier en verpakkingsproducten.
De Forest Stewardship Council (FSC) is een internationale organisatie die zich inzet voor verantwoord bosbeheer wereldwijd en een gezonde leefomgeving voor mens en dier.

 

Transportpartners

 • Onze belangrijkste logistieke dienstverlener, Bleckmann, publiceert jaarlijks haar rapport Environmental Initiatives.
 • Alle verladers zijn verplicht de kleding gasvrij (vrij van giftige stoffen) vervoeren. Wij eisen dat alle zendingen die per container Europa binnen komen vergezeld zijn van een gasvrijverklaring. Anders wordt een container in ons distributiecentrum niet gelost.