Maatschappelijk betrokken

vitaliteit – duurzame inzetbaarheid – betrokkenheid 

ETP is een betrokken werkgever met oog voor de vitaliteit van haar medewerkers. Ook staan we open voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

We stimuleren de gezondheid van onze medewerkers, zorgen voor opleidingsmogelijkheden en begeleiden hen in persoonlijke ontwikkeling.

  • We stellen regelingen beschikbaar zoals een persoonlijk lifestyle advies, gratis openbaar vervoer voor het woon/werkverkeer, flexibele werktijden voor jonge moeders en vaders en de mogelijkheid om gesprekken te voeren met een coach.
  • ETP biedt opleidingstrajecten, zowel in groepen als individueel. Ook is er aandacht voor carrière begeleiding. ETP is een erkend leerbedrijf en biedt in dat kader gecertificeerde opleidingen voor haar medewerkers.

We staan altijd open voor unieke talenten en bieden kansen aan collega’s die wat verder weg staan van de arbeidsmarkt.

  • We hebben vaste versterking van een collega die begeleid wordt door de BIGA groep. Deze organisatie begeleidt mensen uit de omgeving naar een passende werkplek. Waar mogelijk zetten we extra medewerkers van de BIGA groep op projectbasis in.
  • We steunen een aantal initiatieven, dichtbij of in landen waar onze kleding een nieuw leven krijgt. Zo schenken we kleding aan o.a. Heart for Gambia en doneren aan de Linda.Foundation.