• nl
 • en

Connecting patterns

Uniek ontworpen bedrijfskleding, gemaakt met respect voor mens en milieu. Wij zetten ons in voor de eerlijke productie van kleding van duurzame kwaliteit. We verlagen onze milieu-impact en zijn een betrokken werkgever. Dit kunnen we alleen realiseren in nauwe verbinding met onze klanten, leveranciers en ketenpartners.

Sociale omstandigheden

EERLIJK
GEZOND
VEILIG
ETHISCH

Duurzaam product

CIRCULAIR
INNOVATIE
BIOLOGISCH
DIERENWELZIJN
CHEMICALIËN

Milieu-impact

TRANSPORT
VERPAKKINGEN
DUURZAME ORGANISATIE

Maatschappelijk betrokken

VITALITEIT
DUURZAME INZETBAARHEID
BETROKKENHEID

Sociale omstandigheden

Sociale omstandigheden

eerlijk – gezond – veilig – ethisch

Wij werken met een productienetwerk van 40 fabrieken in negen landen. Met de meeste werken we al meer dan vijf jaar nauw samen. Een langdurige samenwerking zorgt voor meer wederzijds begrip, zo kunnen we samen goede arbeidsomstandigheden borgen.

We vinden het belangrijk dat onze bedrijfskleding onder eerlijke condities wordt gemaakt met respect voor mensenrechten en gezonde en veilige werkomstandigheden voor medewerkers in de hele keten. Daarom stellen we eisen aan onze leveranciers over bijvoorbeeld eerlijk loon, wettelijke werkuren, verbod op kinderarbeid, veiligheid op de werkvloer, geen gedwongen arbeid etc. We voeren jaarlijks audits uit bij de fabrieken om erop toe te zien dat zij onze eisen naleven.

 • Sinds 2014 zijn we lid van het Amfori BSCI platform (Business Social Compliance Initiative). Voorafgaand aan het lidmaatschap van Amfori waren we vanaf 2007 lid van de Fairwear Foundation.
 • Wij hebben de Code of Conduct van BSCI geïmplementeerd, deze stelt eisen aan eerlijke arbeidsomstandigheden.
 • We ondertekenden in 2014 het Accord on Building and Fire Safety Bangladesh en op 23 april 2018 het aanvullende 2018 Accord.
 • We ondertekenden op 14 november 2016 het Convenant Duurzame Kleding en Textiel.
meer over ons inkoopbeleid

Naast de eisen die we aan de fabrieken en overige partners in de keten stellen, verwachten we ook van onze eigen medewerkers dat zij integer en eerlijk handelen.

 • Onze gedragscode voor ethische bedrijfsvoering gaat bijvoorbeeld in op anti-corruptie, eerlijke concurrentie en eerlijke prijs.

Duurzaam product

Duurzaam product

CIRCULAIR – INNOVATIE – BIOLOGISCH – DIERENWELZIJN – CHEMICALIËN

Wij leveren onze klanten bedrijfskleding met een unieke uitstraling en gemaakt van verantwoorde materialen. Zo zoeken we naar circulaire oplossingen, gebruik van duurzame en diervriendelijke materialen en we hanteren een verbod op het gebruik van schadelijke chemicaliën in de productie.

1. CIRCULAIRE PRODUCTEN

We gebruiken nu voornamelijk nieuwe grondstoffen zoals wol, katoen en polyester en een verscheidenheid aan fournituren. Om de waarde van deze materialen te behouden en de druk op natuurlijke hulpbronnen te verlagen zoeken we naar circulaire oplossingen voor het sluiten van de textielkringloop.

 • Tijdens het ontwerp letten we op de samenstelling van stoffen en de mogelijkheid om onderdelen weer uit elkaar te halen. Dat vergroot de recyclebaarheid als de bedrijfskleding aan het einde van de levensduur is.
 • De ETP Denktank is een initiatief waarin we samen met ketenpartners werken aan circulaire oplossingen.
meer in ons MVO-verslag 2018

2. INNOVATIE

Meer waarde creëren met minder ruwe grondstoffen. Dat is de uitdaging waar we voor staan en waar we invulling aan geven met innovatieve materialen en oplossingen.

 • ETP is partner van REMO (The Recycle Movement). Een samenwerkingsverband dat o.a. de inzet van gerecycleerde grondstoffen stimuleert.
 • Wij bieden actief stoffen aan die gemaakt zijn van gerecyclede PET-flessen.
 • We gebruiken stoffen en fournituren die recyclebaar zijn.
 • Via onze digitale app krijgt kort- en ongedragen kleding weer een nieuwe bestemming.

3. BIOLOGISCH

Voor klanten die hun milieu-impact willen verlagen levert ETP een duurzaam concept. We onderzoeken en testen stoffen die op biologische wijze zijn geproduceerd.

 • Van biologisch katoenen bedrijfskleding die op ecologische basis is gebleekt, tot biologisch geprinte hangtags op gerecycleerd papier.
 • De kleding wordt verpakt in biologisch afbreekbare polybags.
 • Katoen ingekocht via het Better Cotton Initiative behoort ook tot de mogelijkheden.

4. DIERENWELZIJN

Daar waar we gebruik maken van dierlijke materialen letten we op een goede behandeling van de dieren. Wol vormt een groot aandeel in onze collecties.

 • We werken uitsluitend samen met stoffenfabrikanten die wol mulesing vrij inwinnen.
 • Ons inkoopbeleid verbiedt het gebruik van bont, dons en angorawol.
meer over ons inkoopbeleid

5. CHEMICALIËN

Tijdens de productie van onze bedrijfskleding worden de stoffen gebleekt, geverfd en gefinished. Om de gezondheid van werknemers in de fabrieken te waarborgen en de impact op het milieu daar te minimaliseren stellen we strenge eisen aan het gebruik van chemicaliën.

 • We hanteren een lijst van risicovolle chemicaliën (RSL-list, restricted substances list) voor productiepartners.
 • Deze lijst herzien we jaarlijks en we laten de kleding regelmatig door een onafhankelijke partij toetsen of deze voldoet aan onze RSL-list.
meer over ons inkoopbeleid

Milieu-impact

Milieu-impact

TRANSPORT – VERPAKKINGEN – DUURZAME ORGANISATIE

Het verpakken en transporteren van onze kleding heeft een impact op het milieu. Ook dragen we met ons kantoor en dagelijkse bedrijfsvoering bij aan de CO2-uitstoot. Die milieu-voetafdruk willen we steeds verder reduceren.

TRANSPORT
ETP verlaagt de milieu-impact van zowel het vervoer uit productielanden als transport naar klanten. We richten ons op het efficiënter vervoeren van producten en verminderen van het aantal transportbewegingen, ook vanuit de webshop.

 • Vanuit de productielanden vervoeren wij zoveel mogelijk per boot wat minder belastend is dan per vliegtuig of vrachtwagen.
 • We eisen dat elke zending die per container Europa binnenkomt een gasvrijverklaring heeft.
 • Vanuit het distributiecentrum naar de klant toe vervoeren wij zoveel mogelijk pakketten waarin liggende en hangende kleding verpakt zijn samengevoegd.
 • Ook bundelen wij zoveel mogelijk het transport van pakketten voor de medewerkers van onze klanten door periodieke bestelrondes in te richten. Hiermee halveerden we in 2017 het aantal transportbewegingen ten opzichte van 2016.
meer in ons MVO-verslag 2018

VERPAKKINGEN

De kleding wordt zorgvuldig verpakt naar Nederland vervoerd, met name in gerecyclede plastic en karton. Leveringen aan klanten, al dan niet via de webshop, verpakken we zo efficiënt en milieubewust mogelijk.

 • ETP gebruikt alleen FSC gecertificeerd papier en verpakkingsproducten.
 • We onderzoeken hoe we de impact van verpakkingen kunnen verlagen. Zo zoeken we bijvoorbeeld naar het optimale formaat van verzenddozen om zo min mogelijk lucht te vervoeren.
 • We zamelen het verpakkingsmateriaal gescheiden in voor recycling.

DUURZAME ORGANISATIE

Wij verlagen de CO2-uitstoot van onze organisatie via het energieverbruik en mobiliteit.

 • Het hoofdkantoor koopt 100% groene stroom in, opgewekt door wind en zon.
 • De helft van ons wagenpark is elektrisch of hybride.
 • We plannen de zakelijke reizen zo efficiënt mogelijk.
meer in ons MVO-verslag 2018

Maatschappelijk betrokken

Maatschappelijk betrokken

VITALITEIT – DUURZAME INZETBAARHEID – BETROKKENHEID

ETP is een betrokken werkgever met oog voor de vitaliteit van haar medewerkers. Ook staan we open voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

We stimuleren de gezondheid van onze medewerkers, zorgen voor opleidingsmogelijkheden en begeleiden hen in persoonlijke ontwikkeling.

 • We stellen regelingen beschikbaar zoals een persoonlijk lifestyle advies, gratis openbaar vervoer voor het woon/werkverkeer, flexibele werktijden voor jonge moeders en vaders en de mogelijkheid om gesprekken te voeren met een coach.
 • ETP biedt opleidingstrajecten, zowel in groepen als individueel. Ook is er aandacht voor carrière begeleiding. ETP is een erkend leerbedrijf en biedt in dat kader gecertificeerde opleidingen voor haar medewerkers.
meer in ons MVO-verslag 2018

We staan altijd open voor unieke talenten en bieden kansen aan collega’s die wat verder weg staan van de arbeidsmarkt.

 • We hebben vaste versterking van een collega die begeleid wordt door de BIGA groep. Deze organisatie begeleidt mensen uit de omgeving naar een passende werkplek. Waar mogelijk zetten we extra medewerkers van de BIGA groep op projectbasis in.
 • We steunen een aantal initiatieven, dichtbij of in landen waar onze kleding een nieuw leven krijgt. Zo schenken we kleding aan o.a. Heart for Gambia en doneren aan de Linda.Foundation.
meer in ons MVO-verslag 2018