Monuta

Uitvaartverzorger en verzekeraar Monuta onderscheidt zich door haar persoonlijke benadering. Hoezeer een nieuwe collectie bedrijfskleding het verschil kan maken is duidelijk gebleken bij Monuta. Exclusief voor Monuta presenteerde ETP het creatieve concept: een co-creation van ETP en modeontwerper Mattijs van Bergen. Een mooie match die meteen de verwachte uitwerking had in creatief opzicht en waarop een plezierige en nauwe samenwerking volgde die tot het uiteindelijke resultaat heeft geleid.

Voor Monuta begeleidde ETP passessies volgens een beproefd draaiboek. Het op de juiste manier voorzien in maatkleding, maatforcé en anti-allergiekleding maakt hiervan deel uit. Het resultaat – waaraan in de ontwikkelingsfase ook een klankbordgroep heeft bijgedragen – is een prachtige, onderscheidende collectie. Tijdens de viering van het negentigjarig bestaan van Monuta werd de nieuwe collectie geshowd en met groot applaus ontvangen. Iedereen ontving zijn of haar persoonlijke outfit – indien nodig op maat vermaakt – op de locaties.