Sociale omstandigheden

eerlijk – gezond – veilig – ethisch

Wij werken met een productienetwerk van 40 fabrieken in negen landen. Met de meeste werken we al meer dan vijf jaar nauw samen. Een langdurige samenwerking zorgt voor meer wederzijds begrip, zo kunnen we samen goede arbeidsomstandigheden borgen.

A title

Image Box text

Arbeidsomstandigheden in de keten

We vinden het belangrijk dat onze bedrijfskleding onder eerlijke condities wordt gemaakt met respect voor mensenrechten en gezonde en veilige werkomstandigheden voor medewerkers in de hele keten. Daarom stellen we eisen aan onze leveranciers over bijvoorbeeld eerlijk loon, wettelijke werkuren, verbod op kinderarbeid, veiligheid op de werkvloer, geen gedwongen arbeid etc. We voeren jaarlijks audits uit bij de fabrieken om erop toe te zien dat zij onze eisen naleven.

  • Sinds 2014 zijn we lid van het Amfori BSCI platform (Business Social Compliance Initiative). Voorafgaand aan het lidmaatschap van Amfori waren we vanaf 2007 lid van de Fairwear Foundation.
  • Wij hebben de Code of Conduct van BSCI geïmplementeerd, deze stelt eisen aan eerlijke arbeidsomstandigheden.
  • We ondertekenden in 2014 het Accord on Building and Fire Safety Bangladesh en op 23 april 2018 het aanvullende 2018 Accord.
  • We ondertekenden op 14 november 2016 het Convenant Duurzame Kleding en Textiel.

Ethisch handelen

Naast de eisen die we aan de fabrieken en overige partners in de keten stellen, verwachten we ook van onze eigen medewerkers dat zij integer en eerlijk handelen.

  • Onze gedragscode voor ethische bedrijfsvoering gaat bijvoorbeeld in op anti-corruptie, eerlijke concurrentie en eerlijke prijs.

A title

Image Box text